پاسخ: ترک سازمانسلام،
من به همین موضوع ادامه می دهم. من یک ایمیل به آدرس ارائه شده ارسال کردم.
با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/infosight-predictive-analytics/leave-organization/m-p/7200908#M169