پاسخ: تست عملکردی 701536-001

این ماژول LOM (کارت شبکه) سرور BL460 Gen9 است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/BladeSystem-Server-Blades/functional-test-of-701536-001/m-p/7173174#M3722