پاسخ: تعویض دیسک در hp msa2050

سلام، Q2R41A شماره محصول مربوط به هارد دیسک است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/replace-disk-on-hp-msa2050/m-p/7190191#M16578