پاسخ: تغییر مجوزهای امنیتی در اشتراک‌گذاری StoreOnce CIFS

با درودسرینیواس،

از پاسخ شما متشکرم

من می خواهم توضیح دهم که ما بدون درگیر شدن نسخه پشتیبان با این مشکل روبرو هستیم.

همچنین، ما یک نسخه پشتیبان برای ذخیره سازی NAS نمی گیریم.

با فرض اینکه یک اشتراک CIFS در SO ایجاد شده است و با استفاده از کنسول MMC ویندوز، ما می‌توانیم این اشتراک CIFS را پیکربندی کنیم، بنابراین می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. مشکل این است که از طریق MMC سعی می کنیم مجوز امنیتی این اشتراک CIFS را بدون شانس پیکربندی کنیم.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/modifying-security-permissions-on-storeonce-cifs-share/m-p/7178316#M2391