پاسخ: تغییر نام سرور در ILOاین راه حل مانند یک طلسم عمل می کند. خیلی ممنون از شما.

 

iLO 2 از چندین روش برای تنظیم نام سرور پشتیبانی می کند، از جمله میزبان RBSU، مرورگر، خط فرمان، و برنامه نویسی XML/RIBCL. توصیه می‌کنم ابتدا به‌روزرسانی به سیستم عامل فعلی iLO 2 را برای بهترین نتایج به‌روزرسانی کنید.

در مورد تنظیم نام سرور:
– میزبان RBSU
– iLO 2 از طریق مرورگر (اداره/دسترسی/گزینه ها)
– خط فرمان
الف) با استفاده از SSH به iLO CLP وارد شوید
ب) hpiLO-> cd system1
ج) hpiLO-> oemhp_server_name = TestValue را تنظیم کنید
د) hpiLO-> oemhp_server_name را نشان دهد
/system1
خواص
oemhp_server_name=TestValue
افعال
نسخه سی دی خروجی نمایش مجموعه

– XML:
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/changing-server-name-in-ilo/m-p/7200501#M9902