پاسخ: تفاوت بین نحوه مشاهده همان حجم در 3PAR vmware

سلام ،

با تشکر از خروجی اما من خروجی های دستور زیر را آنطور که باید دریافت نکرده ام. در اینجا * فقط * است، لطفاً نام CPG را جایگزین نکنید.

showcpg -sdg
showspace -cpg *

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/difference-between-how-the-same-volume-is-viewed-in-3par-v/m-p/7178294#M8161