پاسخ: تلاش برای بازیابی اتصالاتمنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/trying-to-retrieve-connections/m-p/7179863#M7765