پاسخ: تمامی لینک های دانلود ilo4-2.81 خراب هستند صفحه 404 یافت نشد

با تشکر از شما، لینک ها در حال حاضر کار می کنند!
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/all-download-links-for-ilo4-2-81-are-broken-404-page-not-found/m-p/7173860#M179006