پاسخ: تمام دیسک خراب شده است

از پاسخ شما بسیار سپاسگذارم. وقتی چک کردم هیچ چراغی روی صفحه نمی دیدم و وقتی به پشت دستگاه نگاه کردم هیچ چراغی روشن نبود. من دستگاه را برداشتم و دوباره آن را وصل خواهم کرد، اما نتوانستم میله فلزی را بیرون بیاورم، به نظر گیر کرده است. چگونه می توانم بررسی کنم که وقتی دوباره آن را وصل می کنم، به خودی خود روشن می شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/all-disk-degraded/m-p/7187559#M8514