پاسخ: تنظیم نام و شماره تماس سازمان برای یک سازماناز منوی گوشه سمت چپ بالای رابط کاربری برای انتخاب «اطلاعات مشتری» استفاده کنید.

سپس برگه ای به نام «مخاطبین» را مشاهده خواهید کرد. مخاطبی را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید، جزئیات را ویرایش کنید و “ذخیره” را فشار دهید
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/setting-the-organisation-contact-name-and-number-for-an/m-p/7200335#M6406