پاسخ: توصیه ارتقای سیستم عامل 3PAR 8200

سلام،

فقط به کسانی که این متن را می خوانند بازخورد می دهم: ارتقاء سیستم عامل 3par با موفقیت و بدون وقفه در سرویس انجام شد.

با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-os-upgrade-advise/m-p/7180394#M8266