پاسخ: جریان amqp از oneview

ممنون کریس کارشناس ما فکر می‌کرد چیزی دیده که نشان می‌دهد دما به این شکل توزیع شده است. چند قفسه داریم که با آب خنک می شوند، اما به دلایل نامعلومی آب جریان ندارد. بنابراین، ما می‌خواستیم دماهای هر iLO را با دقت بیشتری بررسی کنیم. فقط سعی می کنم راهی برای انجام این کار بدون نیاز به نظرسنجی از هر رابط iLO پیدا کنم.

با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/amqp-flow-from-oneview/m-p/7177786#M7658