پاسخ: جفت گره فدرال ژنرال 9. من به فضای ذخیره اضافی نیاز دارم فروشنده من می گوید ….

آنها از حمایت از دو گره G9 من و یا فروش یک گره G10 به من برای گسترش خودداری می کنند. آنها مرا مجبور به خرید سه گره G10 می کنند.

من به فضای درایو/ذخیره نیاز دارم، می‌خواهم آن را به دو گره‌ای که در سرویس دارم اضافه کنم و چرخ‌ها را از آن‌ها دور کنم. من جای درایو برای 10 درایو SSD دیگر دارم. به من گفته می شود که نمی توان آنها را اضافه کرد مگر اینکه سرورها را به G10s ارتقا دهم. فکر نمی کنم درست باشد من فقط 17 ترابایت در هر گره دارم.

به طور خلاصه، من به فروشنده ای نیاز دارم که بخواهد با یک تجارت کوچک سر و کار داشته باشد. این درست نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/gen-9-federated-pair-of-nodes-i-need-additional-storage-my/m-p/7188790#M4106