پاسخ: حجم MSA 2050 با ESXi 7 مطابقت ندارد

از پاسخ شما سپاسگزارم. موضوع این بود. مطمئن نیستم که چرا VmWare 7 TB را نشان می دهد وقتی منظور آنها TiB است. این واقعا سردرگمی زیادی را در فضای ذخیره سازی موجود ایجاد می کند. متشکرم!
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/msa-2050-volume-not-matching-with-esxi-7/m-p/7184048#M3970