پاسخ: حجم SDD مجموع فضای رزرو شده در 3PAR 7400

سلام @sbhat09

متاسفم اما فکر نمی کنم بتوانم آن سطح از جزئیات را ارائه دهم.

به لطف راهنمایی های شما متوجه شدیم که استخر dds مشترک CPG همه فضا را اشغال کرده است.

اکنون در نقطه ای هستیم که می توانیم:

1- فرض کنید فضای پیوسته 128 مگابایتی نداریم و تنها گزینه راه حل است: تبدیل به TPVV و compactcpg

2- به سیستم 3par نگاه کنید تا بررسی کنید که آیا کار بازیابی DDB اتفاق می افتد یا خیر

آیا می دانید که آیا وظیفه تبدیل از TDVV به TPVV نیاز به خرابی (Datastores با ماشین های مجازی تولید) دارد؟

آیا می دانید چگونه بررسی کنید که آیا کار بازیابی DDB اتفاق می افتد یا خیر؟

متشکرم!

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/sdd-volumes-total-reserved-space-issue-on-3par-7400/m-p/7181191#M8294