پاسخ: حجم SDD مجموع فضای رزرو شده در 3PAR 7400

فراموش کرده اید که مثال بالا را برای حجمی با اندازه 2 ترابایت قرار دهید: مجموع رزرو شده بسیار بزرگتر از حجم حجم است.

6400 گیگابایت در مقابل 1700 گیگابایت (تقریباً x4)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/sdd-volumes-total-reserved-space-issue-on-3par-7400/m-p/7181029#M8277