پاسخ: حذف عضویت یک حافظه خارجی در Simplivity. ?

عالی، خیلی زیاد

شکار گنج کوچک برای پیدا کردن اقلام کوچک اضافی
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-SimpliVity/Delete-membership-of-an-External-storage-on-Simplivity/m-p/7174040#M3565