پاسخ: خطاهای متعدد HPE Apollo 4510

کسی پیشنهادی دارد؟

 

ما PSU 1600W را در حال حاضر دریافت کرده‌ایم و بعداً امروز آنها را نصب خواهیم کرد تا ببینیم آیا این مشکل برطرف می‌شود یا خیر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/hpe-apollo-4510-multiple-errors/m-p/7191024#M2836