پاسخ: خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، برد سیستم، AUX/Main EFU

سلام BPSingh

ممنون از مراجعه سرور بدون کارت گرافیک به خوبی کار می کند. سرور با کارت GPU به خوبی کار می کند اما بدون سیم برق رایزر gpu. موجودی دستگاه iLO نام محصول «ناشناخته» را نشان می‌دهد اما وضعیت خوب است. و WS A100 و همه را نمی بیند. من فکر می کنم که به دلیل عدم وجود قدرت اضافی. اما اسلات های رایزر به خوبی کار می کنند (با استفاده از آداپتورهای شبکه و HBA بررسی کنید). من دارم شروع به فکر می کنم که این است کیت کابل کلیددار GPU 8p. من می خواهم آن را تغییر دهم و به هر حال در مورد آن اینجا خواهم نوشت.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-critical-fault-service-information-power-on-fault-system/m-p/7181943#M180455