پاسخ: خطای سنسور دما HP ML350 Gen 9

سلام @ric_31،


این عالی است!


ما بسیار خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-ml350-gen-9-temp-sensor-error/m-p/7189878#M181847