پاسخ: خطای ناموفق تنظیم مقدار انتخاب آسانسور در هنگام شروع اولیه موتور MSL 2024

سلام @psingh


عالی!


خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را به روز می کنید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/setting-of-elevator-pick-value-failed-error-during-motor/m-p/7181530#M57416