پاسخ: خطای نصب Subversion (liblz.so یافت نشد)

من با کمک شما مشکل را حل کردم

با تشکر از کمک شما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/subversion-install-error-not-found-liblz-so/m-p/7189760#M948474