پاسخ: خطای پارتیشن درایو در هنگام نصب لینوکس با استفاده از راه اندازی سریع

سلام @TomMxEdit،


کامل!


ما خوشحالیم که می دانیم شما توانستید راه حل را پیدا کنید و از اینکه ما را به روز نگه می دارید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/drive-partition-error-during-linux-installation-using-rapid/m-p/7188741#M181624