پاسخ: خطای 1785، نصب Apres VMWARE EXSI6.7 surveur HP ML310 Gen 8 V2

صبح بخیر ممنون از پاسخ شما نه برای سرور HP ML310 Gen 8 v2 درایو را شناسایی می کند، من دارم

2 درایو 1 ترابایتی witch باید در RAID1 پیکربندی شوند.

 

وقتی من آن را راه اندازی می کنم سرور نمی تواند درایوها را ببیند یا تشخیص دهد، من به دقت به اتصال نگاه کردم، به نظر می رسد اتصال خوب است

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/error-1785-apres-installation-vmware-exsi6-7-sur-serveur-hp/m-p/7178297#M17706