پاسخ: خطای 311 – خطای پیکربندی بسته انرژی ذخیره سازی هوشمند HPE

سلام! آیا می توانید این سند را برای من به اشتراک بگذارید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/error-311-hpe-smart-storage-energy-pack-configuration-error/m-p/7181918#M18037