پاسخ: خطای 311 – خطای پیکربندی بسته انرژی ذخیره سازی هوشمند HPE

این را ببینید..

 

سند – خطای پیکربندی بسته انرژی ذخیره‌سازی هوشمند HPE پس از به‌روزرسانی SPP 2021.04 با نصب کارت شبکه خاص | پشتیبانی HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/error-311-hpe-smart-storage-energy-pack-configuration-error/m-p/7181670#M18009