پاسخ: خطای POST: 207-پیکربندی حافظه نامعتبر – اشتباه نصب شده است

سلام،

لطفاً دستورالعمل‌های جمعیت حافظه را دوباره بررسی کنید. صفحه شماره 41 به بعد.
https://www.hpe.com/psnow/doc/c04346247

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
ویدیوهای نکات فنی HPE در مورد چگونگی و عیب یابی موضوعات
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/post-error-207-invalid-memory-configuration-incorrectly/m-p/7189704#M181815