پاسخ: خطای Smart Array P840ar

سلام،

از سطح HW یا FW، این مشکل می تواند با موارد زیر باشد:

صفحه پشتی هارد دیسک و/یا کابل ها.
آرایه کنترلر سفت‌افزار یا خود کارت.

از آنجایی که تقریباً در همه درایوها اتفاق می افتد، لطفاً یک بلیط پشتیبانی را با HPE و یا فروشنده نرم افزار وارد کنید تا برخی گزارش ها را تأیید کنید.

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/smart-array-p840ar-error/m-p/7184331#M2802