پاسخ: خطا: خطای روشن شدن، برد سیستم، رگولاتور AUX/Main EFUSE 1 (20 ساعت) – ML350 G9

سلام!

فقط برای واضح بودن، منظور شما از تعویض بین شیارهای 1 و 2 یا تعویض منبع تغذیه است؟ اگر مورد دوم باشد، من سعی می کنم یک PSU را به صورت محلی تهیه کنم، اما مشکل است، بنابراین ممکن است قبل از بررسی مدتی طول بکشد.

برونو
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/error-power-on-fault-system-board-aux-main-efuse-regulator-1-20h/m-p/7181828#M180434