پاسخ: خطا در ایجاد فایل روی دیسک.

ولکر،

آن برنامه شگفت انگیز است. این همان چیزی است که من در ابتدا آرزوی ایجاد آن را داشتم، تا اینکه فهمیدم به مدرکی در ساختار فایل VAX/RMS نیاز دارم. به نظر می رسد تغییراتی که من (با راهنمایی شما) اعمال کردم، واقعاً همه چیز را آزاد کرده است! من این DCL را در یک حلقه می‌پیچم تا همه دیسک‌هایم را بررسی کنم، سپس آن را برنامه‌ریزی می‌کنم که هفته‌ای یک بار اجرا شود تا از عذاب قریب‌الوقوع مطلع شوم.

 

خیلی ممنون

@ check_indexf.com CAM1 IBM_VBN = 37 hex = 00000025 اکتال = 00000000045 Maxfiles = 418901 hex = 00066455 اکتال = 00001462125 ININGINENTING = 103 HEX = 00000067 FILETAL = 000000000000000000000000000000

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/error-creating-file-on-disk/m-p/7184794#M105768