پاسخ: خطا در تلاش برای ارتقا سیستم عامل با استفاده از مدیر به روز رسانی هوشمند

می‌توانید صف نصب و مجموعه‌های نصب را از بخش نرم‌افزار و سیستم عامل صفحه iLO پاک کنید.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/error-trying-to-upgrade-firmware-using-smart-update-manager/m-p/7174736#M179235