پاسخ: خطا در هنگام بازیابی از پشتیبان

سلام،

به نظر می رسد که من خیلی نزدیک به پایان کار با این هستم اما اکنون با فایل unzip مشکل دارم … زیر را ببینید


$ unzip system_bck.zip
آرشیو: DKA100:[BACKUP]SYSTEM_BCK.ZIP;1
هشدار [DKA100:[BACKUP]SYSTEM_BCK.ZIP;1]: 196 بایت اضافی در ابتدا یا با
در فایل فشرده
(در هر حال تلاش برای پردازش)
[ Create file QIO failed. ]
[ %SYSTEM-W-DEVICEFULL, device full; allocation failure ]

هر راهنمایی لطفا؟

پیتر
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/error-during-restore-from-backup/m-p/7175683#M105719