پاسخ: خطا در هنگام بوت شدن: 329، 270، 312، 333

سلام @medaxc


عالیه!


خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را به روز می کنید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/error-during-booting-329-270-312-333/m-p/7182845#M18099