پاسخ: خطا در HP Smart Array P420i

Thx برای کمک. سوپرکاپ من واقعا ضعیف شده بود.
جدید خواهم خرید
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/error-with-hp-smart-array-p420i/m-p/7178252#M17703