پاسخ: خواندن iLO 5 SNMP پس از چند ساعت کار نمی کند

مطمئناً من aboyt redfish را می شناسم اما همه مشتریان این اجازه را نمی دهند ( ترافیک https ) یا اگر ترافیک از طریق FW هدایت شود، زمان پاسخگویی طولانی تری در مقایسه با snmp «به سادگی کار می کند» دریافت خواهید کرد. کجا خوانده اید که ILO توسعه نخواهد یافت؟

به عنوان مثال. به نظر من این یک اشکال در یک سیستم کاملاً پشتیبانی شده (ILO) است که EOL نیست و سالها بدون وضوح وجود دارد/هنوز وجود دارد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilo-5-snmp-read-stops-working-after-several-hours/m-p/7185577#M181128