پاسخ: دانلود HPE Ezmeral با استفاده از رمز، اعلان احراز هویت همچنان ظاهر می شود.FYI برای هر کس دیگری که این مشکل را می بیند – با پر کردن فیلدهای خالی نمایه کاربر خود در پورتال پشتیبانی HPE، مشکل حل شد. حتی فیلدهایی که به‌عنوان «اجباری» نشان داده نمی‌شوند باید داده‌هایی در خود داشته باشند تا نمایه معتبر در نظر گرفته شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/hpe-ezmeral-download-using-token-authentication-prompt-keeps/m-p/7200575#M526