پاسخ: درایور ویندوز HPE Storeonce 5660 وجود ندارد

 

این چیزی است که من در مدیر دستگاه سرور دریافت می کنم،این چیزی است که من در مدیر دستگاه سرور دریافت می کنم،

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/hpe-storeonce-5660-windows-driver-missing/m-p/7188872#M2505