پاسخ: درایور CSI برای Alletra 9060 – FC – اتصال HBA

سلام سرینیواسا

این لینک دانلود درایور CSI برای Alletra 9000 است

ارتباط دادن: https://scod.hpedev.io/csi_driver/deployment.html#manual_csi_driver_install
اگر سوال دیگری در این مورد دارید به من اطلاع دهید.

امیدوارم این کمک کند.!!

با احترام
ماهش
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/csi-driver-for-alletra-9060-fc-hba-connectivity/m-p/7186660#M401