پاسخ: درایور HP 10G 554FLR freebsd

من به سادگی این را به /etc/rc.conf اضافه کردم و دوباره راه اندازی کردم و رابط ظاهر شد. تا الان کاملا قابل اعتماد بوده

در rc.conf؛

ifconfig_oce0=”DHCP”

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-10g-554flr-freebsd-driver/m-p/7174604#M179201