پاسخ: درایوهای پیکربندی نشده

سلام @Riadm13،


 


از تأئید شما متشکرم!


 


برای این منظور پیشنهاد می کنیم به همان مقاله مراجعه کنید و مراحل ذکر شده را دنبال کنید تا هر دو مشکلی که در اینجا مشاهده می کنیم حل شود.

متشکرم
RAMKS


 


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-storage-blades/unconfigured-drives/m-p/7186289#M617