پاسخ: درایوهای MSA 2040 غیرقابل استفاده نشان داده می شوند حتی اگر FDE پیکربندی نشده باشد

وقتی سعی می کنم آنها را تغییر کاربری دهم، با موارد زیر مواجه می شوم:

 

خطا: درایو دیسک مشخص شده نامعتبر است. (1.21) – دیسک 1.21 قابلیت FDE را ندارد.

 

هیچ کلید رمزگذاری لیست نشده است
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2040-drives-showing-as-unusable-even-though-no-fde-is/m-p/7184477#M16352