پاسخ: در مورد رفتار پایداری همسالان زیرک نیاز به توضیح دارید

لطفاً توجه داشته باشید که Persistence همتا برای تمام سناریوهای خرابی آرایه طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که خدمات داده می تواند توسط آرایه بررسی شده ارائه شود. برای خود آرایه، ما به مکانیزم HA خود متکی هستیم، به همین دلیل است که مشتری همیشه درگاه‌های FC دوگانه را روی هر کنترل‌کننده پیکربندی کرده و به پارچه FC SAN دوگانه برای انعطاف‌پذیری و جلوگیری از SPOF متصل می‌شود.

و به سؤال اصلی خود برگردید – در حالی که همه پورت های FC خاموش هستند (کنترل کننده فعال و آماده به کار) نه ASO راه اندازی می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/need-clarification-regarding-nimble-s-peer-persistence-behaviour/m-p/7189504#M753