پاسخ: در مورد رفتار پایداری همسالان زیرک نیاز به توضیح دارید

نکته عجیب در تمام این داستان این است که همکار من قسم می‌خورد که ASO را در رویداد پایین پورت‌های FC Nimble آغاز کرده است:/ امیدوارم که پشتیبانی بتواند توانایی آزمایش این سناریو را در آزمایشگاه خود پیدا کند تا کاملاً مطمئن شود.

اما علاوه بر این، من با این واقعیت نیز نمی‌دانم که وقتی کنترلر فعال تمام پورت‌های FC را از کار می‌اندازد، چرا چنین رویدادی باعث می‌شود که کنترلر به کنترلر آماده به کار منتقل شود، اگر چابک به اتصال میزبان اهمیتی نمی‌دهد. و btw، این مورد نیز در اسناد ذکر نشده است، حداقل من نتوانستم چیزی ذکر شده پیدا کنم. و اگر این درست باشد، شاید هنوز منطقی برای همه رویدادهای پایین پورت fc nimble برنامه ریزی شده باشد؟:)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/need-clarification-regarding-nimble-s-peer-persistence-behaviour/m-p/7189556#M756