پاسخ: دسترسی OV از اسکریپت POSH از طریق حساب سرویس ADما نمی توانیم با استفاده از یک حساب سرویس AD به OneView دسترسی پیدا کنیم

(گزینه “حساب سرویس” برای دسترسی AD برای این موضوع بی اهمیت است)

فهمیدم. بنابراین یک توضیح کلی از یک حساب کاربری که به طور خاص برای استفاده غیر تعاملی استفاده می شود.

فکر می کنم شما دو گزینه دایرکتوری را با هم اشتباه گرفته اید. نمی توانید از گزینه OpenLDAP برای اتصال به Active Directory DC استفاده کنید. OneView در حال حاضر از Secure LDAP برای احراز هویت به DCها استفاده می کند (یا اگر از 3269/TCP به جای 636/TCP استفاده می کنید، GCها). برای احراز هویت به یک کنترلر دامنه AD، باید Active Directory را به عنوان نوع دایرکتوری مشخص کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov-access-from-posh-script-via-ad-service-account/m-p/7200945#M8698