پاسخ: دستور CLI برای HSS

دستوری مانند نحوه اجرای یک نسخه پشتیبان از سیستم. دستوری که نشان می‌دهم و سعی می‌کنم اجرا کنم هر بار با خطا مواجه می‌شود. دستوری که می‌خواهم استفاده کنم این است:bin/SSC DBbackup را اجرا کنید“. من او خطا دریافت می کنم که”این چنین فایل و یا مسیری وجود ندارد“. من به عنوان کاربر “Root” وارد شده‌ام. یک df -h -T اجرا کردم و تأیید کردم که دایرکتوری‌ها برای db_Vol، q_vol، و db_backup_vol فهرست شده‌اند. چه چیزی را از دست داده‌ام؟

 

با تشکر

مایک
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/cli-command-for-hss/m-p/7184439#M18216