پاسخ: دستگاه مجازی مدیریت HPE (MVA)سلام،
لطفا اگر سوالات بیشتری دارید به من اطلاع دهید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-management-virtual-appliance-mva/m-p/7201061#M4462