پاسخ: دو کلاستر گره به طور کامل در حین راه اندازی مجدد یک گره از کار می افتد

سلام
وقتی یک گره در خوشه را راه اندازی مجدد می کنید، آیا گره دیگر با پیام IML (ILO Health Monitoring) راه اندازی مجدد می شود یا خاموش می شود؟
سیستم عامل و درایور آداپتور 530T چیست؟
نسخه سیستم عامل چیست؟
نسخه درایور ILO Channel Interface چیست؟
نسخه ILO چیست؟


از چه زمانی این موضوع دیده می شود؟ آیا این تنظیمات قبلا کار می کرد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/two-node-cluster-crashes-completely-during-the-reboot-of-one/m-p/7189425#M181749