پاسخ: دیسک بزرگ جدید (1.2 ترابایت) در rx2660 اندازه دو برابر را نشان می دهد.سلام آرنو


همانطور که به درستی اشاره کردید، بایت در هر بخش: 520 باعث این مشکل می شود.
HP-UX با دیسک هایی با 512 بایت در هر بخش کار می کند.
آیا این درایوها را از یک حافظه قدیمی VA دریافت کرده اید که دارای درایوهایی فرمت شده با 520 بایت در هر بخش است.
برای استفاده با HP-UX باید دیسک را با 512 بایت در هر سکتور دوباره فرمت کنید و می توانید از دستور JBODfmt استفاده کنید که با نرم افزار Command View (در دسترس با DS2XXX) موجود است.
دستور JBODfmt -f خواهد بود


می توانید در مورد همین موضوع به پست زیر مراجعه کنید.


توجه داشته باشید که در مورد sg_format با لینوکس ارائه می شود، که می توانید امتحان کنید و ببینید که آیا کمک می کند یا خیر.


من برای HPE کار می کنم / من یک کارمند HPE هستم (HPE Community)
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/new-large-disk-1-2tb-into-rx2660-shows-double-size/m-p/7200760#M948685