پاسخ: دیسک بزرگ جدید (1.2 ترابایت) در rx2660 اندازه دو برابر را نشان می دهد.سلام،

به نظر می رسد این دیسک ها از یک آرایه Storage آمده اند، زیرا اندازه بلوک آنها 520 بایت است به جای 512 بایت معمولی.

و آن بخش باید اطلاعات دیسک را گیج کند و مهمتر از آن استفاده از آنها می تواند نتایج غیر قابل پیش بینی به همراه داشته باشد.

این دیسک ها را می توان به بخش های 512 بایتی در برخی از جعبه های لینوکس با sg_format قالب بندی کرد، اما من هرگز آن را امتحان نکردم …
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/new-large-disk-1-2tb-into-rx2660-shows-double-size/m-p/7200758#M948684