پاسخ: دیسک های فیزیکی سلامت 3PAR

متوجه شدم، از اطلاعات شما بسیار متشکرم. این به من کمک می کند که برای مدیران توضیح دهم و شک آنها را برطرف کنم. بازم ازت خیلی ممنونم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/health-physical-disks-3par/m-p/7175759#M8012